Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Efter boligkøb


Overtagelse

På overtagelsesdagen overgår ansvaret for boligen til jer. Sørg derfor for at få tegnet de nødvendige forsikringer inden dagen og sikre jer, at de gælder fra denne dato.
Overtagelses-dagen er den dag, hvor I juridisk er ejere af jeres nye bolig og herfra står for alle udgifter.
Normalt overdrages boligen til jer på den dag, hvor I officielt overtager den (som beskrevet i købsaftalen). Udbetaling og handelsomkostninger skal være på plads.

Hvis I flytter ind før den formelle overtagelsesdato, skal I inden dispositionsdagen deponere udbetaling og andre handelsomkostninger. Samtidig vil sælger også sikre sig, at I er godkendt til et realkreditlån og bede om, at I stiller en bankgaranti eller på anden måde sikrer, at den fulde købssum bliver betalt.

På overdragelses-dagen skal I have nøglerne til jeres nye bolig.

Lav en refusionsopgørelse sammen
Sammen med sælger bør I aflæse gas, vand, varme, olie og lignende på overtagelsesdagen. Ud fra tallene laves en refusionsopgørelse, hvilket ofte påhviler køber og/eller købers advokat at stå for.
Refusionsopgørelsen vil, udover forbrug, indeholde en fordeling af ejendommens udgifter, f.eks. ejendomsskat, ejerforening, grundejerforening o. lign, således at køber overtager alle udgifter pr. overtagelses-dagen.
Det er sælger, der skal sørge for at meddele ejerskifte til forsyningsselskaber, f.eks. el-, gas- og vandværk. Herefter vil der blive udarbejdet flytteopgørelse og selskaberne afregner deres mellemværende overfor sælger. Samtidig registreres køber som ny bruger.
Er der lavet individuelle aftaler med sælger om overtagelse af eks. løse tæpper, gardiner eller lign. vil det også være i refusionsopgørelsen, at dette beløb medtages.

Lav et tjek af hårde hvidevarer
Det er normalt at sælger garanterer for hvidevarers funktionsdygtighed (opvaskemaskine, komfur, køleskab, fryser osv.) og at de er gældfrie. Er dette ikke tilfældet, har I pligt til at reklamere indenfor rimelig tid, ellers mister I krav om forbedringer.
Lav evt. et tjek på at stikkontakter (medbring f.eks en lille lampe), og andet i boligen virker efter hensigten.
Tjek også, at der ikke forefindes punkterede vinduer og at andet aftalt løsøre er til stede.

Meld flytning
Når I flytter fra en bolig til en anden, skal I meddele flytning til flere forskellige instanser – bl.a. folkeregistret og Post Danmark. I kan melde flytning på Borger.dk – husk at gøre det i god tid før I flytter, så undgår I problemer med fx posten.

Vi er ikke ejendomsmægler og vore erklerede mål er, at vi vil opgradere begrebet “selvsalg” så når der annonceres med “boliger til salg” og boligen er et selvsalg, så skal en kommende køber vide der er tale om et kvalitets produkt og at forretningsgangen er professionel og at handlen er 100% sikker.

FAIRHUSSALG: Selvsalg/boliger til salg i Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Herning m.v.