Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Før boligsalg


Før et selvsalg

Selvsalg-konceptet er ikke lige velegnet til alle boligsælgere.
Et salg gennem FairHussalg vil kræve et større eller mindre stykke arbejde af jer som sælgere, men med øje for en besparelse på helt op til 150.000 kr., samt at FairHussalg guider jer hele vejen igennem salget, så er det vel en lille overvejelse værd.

Ved boligsalg/selvsalg, skal i gøre op med jer selv, om I har lysten og evnerne til selv at fremvise jeres bolig, og selv lave forhandlingen med en kommende køber om den endelige salgspris.

Som udgangspunkt kan alle sælge og købe boliger uden nogen form for indblanding af ejendomsmæglere, advokater eller andre rådgivere. Der er dog en række praktiske forhold, man skal have kendskab til, før man begiver sig ud i et selvsalg.

Et personligt møde med FairHussalg
Som led i FairHussalg konceptet, vil et salg altid starte med et personligt møde. I vil blive guidet grundigt igennem salgets etaper, så I er helt klar over hvad, der skal gøres hvornår og hvem, der skal gøre det. I får derved et godt fundament for at vurdere, om FairHussalg vil være den bedste til at sælge jeres bolig.

Når I har besluttet at bruge FairHussalg til at sælge jeres bolig, udarbejder vi en samarbejdsaftale, som beskriver hvilke forpligtelser, forventninger og aftaler, vi har over for hinanden. Så indhenter vi hver især de forskellige dokumenter ,der er relevante for handlen.

Hos FairHussalg får I en mappe, hvor vi sammen kan samle alle dokumenter i takt med, at vi modtager dem. Den færdige mappe kan der tages en kopi af og afleveres til køber og derved opfylde kravene om oplysningspligt til fulde.

Vi markedsfører jeres bolig og vejleder jer gennem hele processen frem til underskrevet købsaftale.
Vi leverer en købsaftale, som bliver udarbejdet på baggrund af jeres og købers informationer.
FairHussalg sørger for, at handlen bliver afsluttet juridisk korrekt, med de tilhørende processer en sådan handel skal igennem – såsom gennemgang og godkendelse af købsaftalen, digital underskrivelse af skøde, samt lave refusionsopgørelse.

“Til Salg”-skilte: Hvis ikke andet aftales, sætter FairHussalg “Til Salg”-skilte op, så nærområdet også bliver gjort opmærksom på, at der er et hus til salg.

Boligstylist: Som led i FairHussalgs koncept er en boligstylist tilknyttet med det formål at få optimeret konkurrenceevnen over for lign. boliger. Efter mødet mellem sælger og boligstylist får sælger et oplæg fra boligstylisten om mulige ændringer. Ændringerne vil som oftest være i mindre størrelsesorden. FairHussalg kan have krav til, at boligen bliver sat i stand på nogle punkter, inde som ude, før FairHussalg vil assistere ved et salg.

Foto: Markedsføringen og annonceringen af jeres bolig er af største betydning for at processen kan afsluttes med et salg. Derfor er gode digitale fotos og evt. 360* panorama billeder vigtige. FairHussalg står for at bestille billeder af jeres bolig. Hvis I selv har nogle super gode billeder af boligen, samt en plantegning, vil de kunne bruges. Men man må ikke gå på kompromis med sit præsentationsmateriale. Derfor anbefaler Fairhussalg, at man sammen finder den bedste løsning.

Plantegning: Det er vigtigt, at en interesseret køber hurtig kan få et overblik over, hvordan boligen er delt op, med køkken, stue, værelser osv. Derfor er en plantegning en vigtig del af markedsføringen. FairHussalg står for digital plantegning.

Beskrivelse af ejendom: Vi kan lave en professionel og levende beskrivelse af jeres bolig for at gøre eventuelle købere nysgerrige. Vi beskriver boligen ud fra fakta, samt har fokus på de positive træk ved boligen. Det er en ide om en drøm, om netop at bo i jeres bolig, vi skal sælge. I kan også vælge at lave beskrivelsen, eller vi kan lave den sammen.

Ejendommen prisfastsættes:  Når I skal have prissat jeres ejendom, kan I indhente salgsvurdering fra en eller flere ejendomsmæglere. Ved mæglerens prisfastsættelse skal I være opmærksom på, hvilket grundlag vurderingen er foretaget ud fra, herunder hvilke oplysninger mægleren har haft ved prisfastsættelsen. Har han f.eks. set en tilstandsrapport og energimærkning på boligen? Som sælger skal I sørge for, at mægleren har så mange oplysninger som muligt. Jo flere oplysninger I giver mægleren, jo mindre er risikoen for, at prisen skal nedsættes i forbindelse med salgs-forhandlingen (se yderligere her).

Salgsannonce: Komplet salgsannonce af jeres bolig, med alle relevante oplysninger, laves af FairHussalg.
Hos FairHussalg kan vi annoncere i den lokale avis, vi har jeres boligannonce på Den Blå Avis, Gul og Gratis, Bolig.com, FairHussalgs egen hjemmeside, Facebook og andre relevante medier. FairHussalg vil ikke fremstå som afsender nogle steder i avisannoncen, da sælger udelukkende står for kontakten mellem sælger og køber, så det er sælgers tlf. nummer, der henvises til i diverse annoncer eller “sælgers mand”.

Købsaftalen: Når en køber er fundet, laves der, på baggrund af køber og sælgers krav til et salg, en hensigtserklæring (købsaftale). Detaljerne i købsaftalen danner, sammen med øvrige dokumenter, grundlag for skødet.

Tinglysning af skødet: Når forhandlingerne er faldet på plads og man er enige om forholdene ved handlen, kan skødet underskrives af begge parter. Dette sker i dag elektronisk. Når skødet er underskrevet, er handlen formel, og boligen har skiftet ejer. Det er også her, sælger får deponerede midler fra køber frigivet.

Refusionsopgørelse og overdragelse: Boligen har nu fået ny ejer, og diverse nøgler og vigtig viden omkring forskellige installationer skal videregives. Der skal laves en opgørelse over, hvem der har betalt for meget, og hvem der har betalt for lidt, da overtagelsesdagen sikkert vil falde skævt i forhold til terminer og afdragsordninger, har man f.eks. overtaget et næsten fuldt oliefyr osv.
Man skal forvente, at en bolighandel typisk vil være afsluttet 30 dage efter skødet er underskrevet.
Så selv ved en hurtig handel, vil et salg fra første spadestik til afslutningen, tage minimum et par måneder.

Ejendomspapirer:  Nedenfor ser I en oversigt over de dokumenter, der skal indsamles for at kunne opfylde jeres oplysningspligt over for køber, så køber får det bedste fundament for at kunne træffe sit valg om at gå videre med handlen. Dokumenterne benytter vi også til at opstille jeres boligannoncer til markedsføring i diverse medier.

FairHussalg står for:

 • Personligt møde med FairHussalg i sælgers egen bolig og udarbejdelse af samarbejdsaftale.
 • Udlevering af “Til Salg”- skilt, samt andet præsentationsmateriale.
 • Løbende konsulentbistand, samt udlevering af informationsmateriale til fremvisning og forhandling af bolig.
 • Gennemgang af bolig med boligstylist.
 • Bestilling af boligfotograf til:

                       – 20 fotos af boligen

                       – Plantegning af boligen.

                       – Bolig-film.

 • Udforme og opsætte en boligannonce med spændende billeder.
 • Præsentere boligannoncen på FairHussalg´s hjemmeside.
 • Præsentere boligannoncen i den lokale avis (efter aftale).
 • Præsentere boligannoncen på bolig.com.
 • Præsentere boligannoncen på Den blå Avis.
 • Præsentere boligannoncen på Gul og Gratis.
 • Indhente de for boligen vigtige dokumenter:

                       – Offentlig ejendomsvurdering.

                       – Ejendomsdatarapport

                       – BBR informationer.

                       – Tingbogsattest, jeres tinglyste skøde m.m.

 • Bestilling af:

                      – Tilstandsrapport

                      – El-eftersyn.

                      – Energimærke.

 • Bestilling af ejerskifteforsikring.
 • Udarbejde købsaftaledokument ud fra købers og sælgers oplysninger.
 • Købsaftalen godkendes af køber og sælger.
 • Bestille berigtigelse af handlen, som består af følgende:

                     – Købsaftalen godkendes og sendes til banker, samt købers rådgiver.

                     – Digital skøde udarbejdes/godkendes/ underskrives.

                     – Refusionsopgørelse udarbejdes.

 

I skal stå for (vi rådgiver gerne, hvis I har spørgsmål!):

 • Finde en salgspris på jeres bolig.
 • Fremvise jeres bolig.
 • Levere infomation til boligannonce  (beskrivelse af bolig, samt info. om hårde hvidevare m.m.).
 • Seneste ejendomsskattebillet, samt kvittering for forfalden rate. Se mere her.
 • Private pantebreve. Se mere her.
 • Seneste årsopgørelse fra realkreditsinstitut, for indestående realkreditlån, evt. med kontrolkode, samt seneste terminskvitteringer eller kopi af betalingsoversigt fra PBS.
 • Forsikringspolicer og seneste præmieopkrævninger og kvitteringer for betaling af disse.
 • Seneste årsopgørelser for forbrugsudgifter (vand, varme, el, gas).
 • Grundejerforeningens vedtægter (hvis man er medlem af en sådan), senest årsregnskab, samt referat fra de seneste generalforsamlinger.
 • Stå for kontakten mellem jer og køber (forhandlingen).
 • Fortage nøgleoverdragelsen.

Gode Råd:

Vurdering/økonomi/forhandling
Når I skal have prisfastsat jeres bolig, kan I få et gratis tilbud om vurdering fra en eller flere ejendomsmæglere.

Ved mæglerens prisfastsættelse skal I være opmærksom på, hvilket grundlag vuderingen er foretaget ud fra, herunder hvilke oplysninger mægleren har haft i forbindelse med prisfastsættelsen.  Har han f.eks. set en tilstandsrapport og energimærkning på boligen?
Som sælger skal I sørge for, at mægleren har så mange oplysninger som muligt for at få så præcis en vurdering som muligt. Jo flere oplysninger I giver til mægleren, jo mindre er risikoen for, at prisen skal nedsættes i forbindelse med salgsforhandlingerne.
– Ved et salg af bolig er det også vigtigt at have sin bank med på sidelinjen. I har ansvar for at lån og hæftelser er indfriet.
– Ved forhandlingsdelen, er det vigtigt, at I har lagt en fast strategi, og ved hvor meget I evt. vil slå af prisen, og hvad jeres mindste pris er (for yderligere info. se nedenstående afsnit).

Når I skal have solgt jeres bolig, er det vigtigt, I finder den” rigtige” pris. Så I får det, som jeres bolig er værd og samtidig ikke skræmmer kommende købere bort.
Vi har nogle gode tips til at finde den ”rigtige” pris.

Tag en økonomisk rådgiver med på råd.
Ved et boligsalg er der mange ting at tage stilling til, både økonomiske og praktiske. Derfor anbefaler FairHussalg generelt, at man har en økonomisk rådgiver med på sidelinjen fra starten. Som oftest er det ens bank eller en revisor.

I dag er det mest almindelige, at køber ikke overtager lånene, men det er jeres ansvar som sælger at sørge for, at lån og hæftelser bliver indfriet. Det er derfor en god ide at kontakte jeres pengeinstitut for at få rådgivning om den bedste løsning for jer. Det er jer, som sælger, der bærer kursrisikoen og det er dermed i jeres interesse at modtage rådgivning.

Omkostninger
Det er dog vigtigt, I er opmærksom på omkostningsniveauet ved det pengeinstitut, der varetager indfrielsen af jeres lån. Idet de fleste bolighandler sker som kontanthandler, skal I som sælger også være opmærksom på omkostninger ved en deponeringskonto.

Forbered jer på forhandling
Hvis I er parat til at handle lidt om prisen på jeres bolig, så vil det alt andet lige forøge jeres chancer for at få boligen solgt.
Det er vigtigt, at I, inden I giver jer i gang med et salg, kender jeres absolut mindstepris, så I i en evt. forhandling kan virke troværdig.

Det er vigtigt at holde for øje, at en kommende køber vil bruge evt. mangler og misvedligehold ved boligen som mulige forhandlingspunkter, ligeledes vil køber evt. kunne bruge nogle af punkterne i en tilstandsrapport som argument ved en forhandling. Det er vigtigt, I selv har haft disse ting for øje, da boligen blev prissat, eller i det mindste være forberedt på, at sælger vil kunne forhandle om disse punkter. Vær klar på, hvor stort afslag I evt. vil give på boligen.

Hvis jeres udbudspris ikke er til forhandling, vil det være en god ide at have nogle argumenter for, hvorfor prisen er jeres absolutte slutpris og evt. have nogle ting, I kan forhandle med, såsom hårde hvidevare og andet indbo, samt at udbedre eventuelle skader.

Bemærk, da der ikke er tale om en ejendomsmæglerydelse, er vores ydelser og rådgivning ikke omfattet af lov om omsætning af fast ejendom, se yderligere her.

FAIRHUSSALG: Selvsalg/boligsalg i Struer, Lemvig, Skive, Herning og Holstebro m.v.