Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Pris ved boligkøb


Pris ved boligkøb

  • Tinglysningsafgift (0,6% af købsprisen + 1660,-).
  • Halv ejerskifteforsikring.
  • Muligvis negativ saldo ved refusionsopgørelse.
  • Gennemgang af købsaftalen, elektronisk skøde laves og refusionsopgørelse udarbejdes.

Udbetaling
Når I underskriver købsaftalen, skal I betale 5 % af købesummen. Pengene deponeres hos banken.

Stil købesumsgaranti for resten af pengene
Resten af købesummen betaler I først til sælgeren på overtagelsesdagen. Men for at sælgeren kan være sikker på, at det sker, skal I via jeres bank stille en købesumgaranti.

En købesumsgaranti er et dokument, hvor banken garanterer for, at I kan betale de penge, der skal til. Garantien skal stilles umiddelbart efter, at I har underskrevet købsaftalen.

Husk advokat 
Kan I ikke nå at få et møde med en advokat, før I underskriver købsaftalen, bør I altid underskrive aftalen med forbehold for, at jeres advokat eller lignende rådgiver godkender handlen i sin helhed.

Fortrydelsesret
I har altid 6 dages lovpligtig fortrydelsesret efter, at aftalen er underskrevet af sælger og jer. Vælger I at benytte jer af fortrydelsesretten, skal I betale 1 % af købesummen til sælger som kompensation.

Betal resten af pengene – realisér købesumsgarantien
Resten af købesummen betaler I på overtagelsesdagen. Det sker ved at den købesumsgaranti, som jeres bank stillede i forbindelse med, at I underskrev købsaftalen, bliver realiseret – det vil sige, at pengene bliver overført til sælger. Sælger får først rådighed over pengene, når der er tinglyst skøde til jer – og når sælgers egne lån er indfriet og aflyst af tingbogen.

FAIRHUSSALG: Boligkøb i Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Herning m.v.