Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Under boligsalget


Under boligsalget

FairHussalg har forhandlet absolut konkurrencedygtige priser hjem på spaltepladser i de lokale aviser, samt priserne på fotos og plantegning er samme priser som hos de etablerede Ejendomsmæglere. Tilstandsrapport, el-eftersyn og energimærke kan vi som et minimum altid får til samme pris som ejendomsmæglere – nogle gange billigere.
Under salget holder FairHussalg, samt sælger sig orienteret og bruger de givne muligheder, der byder sig for at få boligen præsenteret.

Markedsføring af jeres bolig
Markedsføring af jeres bolig er yderst vigtig, og det er her FairHussalg virkelig sætter sig i selen for at gøre et godt stykke arbejde. FairHussalg laver på baggrund af jeres oplysninger, foto og plantegning en boligannonce. Jeres boligannonce bliver fundamentet for et vellykket salg. Det er her, en nysgerrig kommende køber vil blive præsenteret for jeres bolig første gang, og det er her, en køber typisk vil finde, hvad han behøver for at træffe et valg om at gå et skridt videre i salgsprocessen. Ud over billeder, en god beskrivelse af boligen, samt plantegning, vil der også være information om boligens adresse, matrikel nr., forbrug m.m.

Jeres boligannonce
Jeres boligannonce kommer op på FairHussalgs annonceside, Gul og Gratis, Den Blå Avis, bolig.com, samt FairHussalgs netværk på Facebook, Twitter
og andre elektroniske medier (annoncen kan også komme op på Boliga, men den del af salgsstrategien aftales løbende mellem jer og FairHussalg). På alle disse medier kan I også gøre opmærksom på et evt. åbent-hus arrangement.

FairHussalg vil meget gerne være kendt på lokalforankring i vores arbejde, og derfor skal vi selvfølgelig også have jeres bolig i avisen. Her er det begrænsningens kunst, der tæller, da man betaler pr. millimeter, og det kan hurtig løbe op. FairHussalg laver en samlet præsentation af jeres bolig, til både avisannoncer og til internettet (eksempler under udarbejdelse).

Det er tit enkelte midler, der kan være de mest effektive. Ofte er det folk fra nærmiljøet, der er de største potentielle købere, og FairHussalg tilråder også, at man som sælger vælger at have et “Til Salg”- skilt i sin have, som forbipasserende kan se.

Et opslag i det lokale supermarked, fælles opslagstavle, m.m. har tit stor virkning, da det jo handler om at få spredt rygtet om, at jeres bolig er til salg. En elektronisk salgsplakat i A3 med jeres boligpræsentation, kan bestilles i Butikken (under udarbejdelse) – lige klar til at printe ud og hænge op.

Samtidigt kan der også i visse tilfælde være sælgere, som gerne vil være mere diskrete og ikke ønsker, at nærmiljøet har kendskab til at deres hus er til salg.

For mere detaljeret information omkring markedsføring af bolig se her.

Købsaftale
En købsaftale er handlens centrale dokument, det er her alle detaljer og aftaler, der er indgået i forbindelse med handlen af boligen, står. FairHussalg har en standard købsaftale, som er bygget op, så den er nem og overskuelig at forstå. Vi går den igennem, så sælger er rustet til at udfylde den. Sælger udfylder købsaftalen sammen med køber, når en sådan er fundet, samt udfylder de individuelle vilkår, som I og køber er blevet enige om ved handlen. Det kan f.eks være, at det er aftalt, at der skal laves nogle reparationer ved boligen inden overtagelsen, om der følger hårde hvidevare med m.m.

Hvis I ikke helt føler jer hjemme i alle detaljer omkring forholdene vedrørende handlen, så kan I med fordel forberede jer ved at nedskrive på hvilke punkter, I er villig til at give jer lidt, og hvor I ikke er.

I situationen hvor I skal afslutte handlen, og ikke føler jer helt sikre på de dispositioner, I har lavet i forhold til købsaftalen, så anbefaler FairHussalg, at I laver et generelt advokatforbehold. Hvilket vil sige, at handlen bliver betinget af, at sælgers advokat godkender handlen (det er som ofte køber, der benytter et sådan advokatforbehold, da køber jo ikke har det samme gennemgribende kendskab til boligen, som sælger har).

Under selve forhandlingen skal I være forberedt på, at en interesseret køber sikkert vil benytte muligheden for at påpege mangler og negative sider ved jeres bolig, med henblik på at forhandle en lavere pris. Det er vigtigt ikke at lade sig påvirke af dette, da det er forhandlingstaktik, og i bund og grund lige meget, hvad en nysgerrig køber siger om boligen, bare denne køber den. Som udgangspunkt rådes sælger til ikke at påtage sig nogen istandsættelses-forpligtigelser, men at modregne eventuelle forbedringer ved boligen i købsprisen. På den måde undgår man mellemværender mellem køber og sælger.
Føler man sig på hjemmebane, sikker og kan gennemskue en købsaftale, så kan man med fordel underskrive købsaftalen og få handlen afsluttet.
Af andre punkter i købsaftalen kan nævnes; købspris (udbetaling-kredit), overdragelsesdato, data omkring ejendommen, refusion, deponering af udbetaling m.m.

Hvad forstås ved deponering?
Udbetalingen, som udgør 5% af købssummen, bør deponeres ved underskrivelse af købsaftalen eller senest førstkommende hverdag efter. Deponeringen sker på en skødedeponeringskonto, som er en konto hos jeres bank eller advokat. Kontoen har en klausul, som går ud på, at pengene først kan udbetales til sælger, når der foreligger et underskrevet skøde (elektronisk tinglyst) uden præjudicerende retsanmærkninger.
Når I som sælger har underskrevet købsaftalen, er I bundet og det er derfor vigtigt, at I kan stole på at køber er seriøs og har økonomisk evne til at gennemføre handlen. Det sikre I jer ved, at køber deponerer udbetalingen. Hvis køber ikke deponerer det aftalte beløb til den dato, der er aftalt i købsaftalen, er I ikke længere bundet af aftalen og kan sælge til anden side.

Købers fortrydelsesret.
Ved fortrydelsesret forstås, at køber har seks hverdage (lørdag tæller ikke som hverdag) til at underrette sælger skriftlig om, at køber trækker sig fra handlen. Ved en sådan fortrydelsesret skal køber betale 1 % af købssummen i godtgørelse til sælger.

Få flere detaljer om købsaftalen her.

Få flere detaljer om deponering her.

Få flere detaljer om fortrydelsesret her.