Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Under boligkøb


Købe bolig – Under boligkøb

Når I har fundet en bolig, I er interesseret i, bør I nærlæse salgsopstillingen/boligannoncen, samt gå tilstandsrapporten igennem (forligger denne ikke, bestilles en tilstandsrapport). Her kan man hurtig danne sig et overblik over udgifterne for brug af boligen, samt salgsomkostninger.

Tilstandsrapporten udarbejdes på boliger og viser de synlige fejl og mangler boligen måtte have.
Andre faktor, der kan påvirke boligens pris, er f.eks. boligens beliggenhed, stand og størrelse. Find ud af om salgsprisen er rimelig ved at sammenligne med lignende boliger i samme område. Det kan I gøre på mange af nettets boligportaler.

Se boligen
Det kan godt være, I har brug for at se boligen flere gange, før I beslutter, om I vil købe den. Tag evt. en byggesagkyndig eller en håndværker med ud og få boligen gået igennem.

Skal I også sælge?
Når I skal købe bolig, skal I måske også sælge. Kontakt Fairhussalg for en samtale.

Få rådgivning af en advokat
Det er vigtig I allierer jer med en advokat eller anden rådgiver, som f.eks. kan:

  • Sikre, at de juridiske forhold i købsaftalen er i orden.
  • Vurdere om salgsprisen er i orden.
  • Udfærdige og tinglyse skødet (bevis på man ejer boligen).
  • Rådgive om arveretlige ting i forbindelse med handlen.
  • Rådgive om samejeoverenskomst, hvis man køber bolig med en, man ikke er gift med.

Boligkøb: Nu kan i handle.
Når finansieringen er aftalt – papirerne behøves nødvendigvis ikke være underskrevet – og I har talt med en advokat, kan I underskrive købsaftalen.

Betal 5% af købssummen til udbetaling
Når I underskriver købsaftalen skal I betale 5% af købssummen. Pengene deponeres hos banken

Stil købesumsgaranti for resten af pengene
Resten af købssummen betaler I først til sælger på overtagelsesdagen. Men for at sælger kan være sikker på, at det sker, skal I via jeres bank stille en købssumsgaranti.
En købssumsgaranti er et dokument, hvor banken garanterer for, at I kan betale de penge, der skal til for at købe boligen. Garantien skal stilles umiddelbart efter, I har underskrevet købsaftalen.

Husk advokat
Kan I ikke nå at få et møde med en advokat, før I underskriver købsaftalen, bør I altid underskrive aftalen med forbehold for, at jeres advokat eller lignende rådgiver godkender handlen i sin helhed.

Fortrydelsesret
I har altid 6 dages lovpligtig fortrydelsesret efter, at aftalen er underskrevet af sælger og jer. Vælger I at benytte jer af fortrydelsesretten, skal I betale 1 % af købesummen til sælger som kompensation.

Betal resten af pengene – realisér købesumsgarantien
Resten af købesummen betaler I på overtagelsesdagen. Det sker ved at den købesumsgaranti, som jeres bank stillede i forbindelse med, at I underskrev købsaftalen, bliver realiseret – det vil sige, at pengene bliver overført til sælger. Sælger får først rådighed over pengene, når der er tinglyst skøde til jer – og når sælgers egne lån er indfriet og aflyst af tingbogen.

FAIRHUSSALG: Boligkøb i Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Herning m.v.