Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Efter boligsalg


Boligsalg

Nu er købsaftalen underskrevet og begge parter er forpligtet til indholdet af aftalen. Sælger skal have sine penge og køber skal have sit nye hjem.

Berigtigelse
Berigtigelse af handlen vil sige, at handlen afsluttes. Det gør den ved at udfærdige alle handlens dokumenter, som er nødvendige for, at begge parter kan få deres ydelse, som er aftalt i købsaftalen. Køber skal have et godkendt tinglyst skøde på ejendommen, sælger skal have sin købssum, og sluttelig skal refusionsopgørelsen gøres op, som afgør, om sælger skal have mere eller mindre udbetalt.

Berigtigelsen kan være en lidt langtrukken proces, hvor dokumenter og aftaler skal på plads, og her vil FairHussalg anbefale, at man får fagkyndige personer ind over til at afslutte handlen.
Kan man holde tungen lige i munden, kan man også selv lukke handlen. Men de, i realiteten, få kroner det koster at være sikker på, at en så stor handel bliver afsluttet rigtigt, er ofte givet godt ud.

Køber og sælger kan selv aftale, hvem der berigtiger (afslutter) handlen. Som sælger er det vigtigt, at du sikre dig, at købers repræsentant har den fornødne fagkundskab til at afslutte handlen. I købsaftalen anbefales det, at det nedskrives, hvem der berigtiger handlen.
Der er forskellige traditioner for, hvem der afslutter handlen – om man bor øst eller vest for Storebælt. I Jylland er det kutyme, at det er sælger, der sørger for, at handlen berigtiges.
En handelsberigtigelse tager under normale omstændigheder mellem en til to måneder efter overtagelsesdagen.
For yderligere informationer omkring berigtigelse, her.

Efter boligsalg: Overtagelse og overlevering
I den afsluttende fase opereres der med to tidspunkter, overtagelsestidspunkt og overleveringstidspunkt. Overtagelsestidspunkt er den dato, som er skrevet ind i købsaftalen og er det juridiske skæringspunkt for salget. Det vil sige, at efter den dato skifter ejendommen ejer – fra sælger til køber. Overleveringstidspunktet er derimod skæringsdato for den fysiske overtagelse, altså der hvor køber kan overtage ejendommen og den dag, sælger skal være ude.
Som ofte aftaler man også et klokkeslæt, hvor afleveringen finder sted, da det er her køber og sælger mødes, og sælger overleverer ejendommen til køber. Et praktisk tidspunkt ville være midt på dagen, f.eks. kl. 12.00.
Som oftest laver man det således i købsaftalen, at overtagelsesdagen og overleveringsdagen falder på samme dag, da det vil være nemmest. Det kan dog for nogle være praktisk at lave overleveringen nogle dage før eller efter overtagelsesdatoen, hvis man f.eks. gerne vil flytte ind en weekend, men hvor d. 1. i måneden måske falder en hverdag.

Køber sikrer sig ved overleveringen, at ejendommen er afleveret som aftalt i købsaftalen. Dvs. aftalte reparationer er lavet, huset er rengjort og ryddet, de aftalte hårde hvidevarer er i ejendommen og er funktionsdygtige. Sælger og køber aflæser sammen el, vand og andre målere, hvis det er relevant. Sælger overleverer også samtlige nøgler til huset. Det er også her, man går tekniske installationer og lign. igennem, f.eks. hvordan fungerer gulvvarmen, hvordan tanker man vand på oliefyret osv.
Det er vigtigt, at I som sælger ikke afleverer jeres bolig før, gældsovertagelseserklæringen er underskrevet.
For yderligere informationer omkring overlevering, her.

Refusionsopgørelse og overdragelse: Boligen har nu fået ny ejer, og diverse nøgler og vigtig viden omkring forskellige installationer skal videregives. Der skal laves en opgørelse over, hvem der har betalt for meget, og hvem der har betalt for lidt, da overtagelsesdagen sikkert vil falde skævt i forhold til terminer og afdragsordninger, har man f.eks. overtaget et næsten fuldt oliefyr osv.
Man skal forvente, at en bolighandel typisk vil være afsluttet 30 dage efter, skødet er underskrevet.
Så selv ved en hurtig handel, vil et salg, fra første spadestik til afslutningen, tage minimum et par måneder.
Når køber har overtaget boligen, og der foreligger et tingløst skøde, skal de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger gøres op. Efter overtagelsesdagen kan man gå i gang med at lave refusionsopgørelsen. Opgørelsen viser, hvad den ene part skylder den anden – som følge af udgifter, den ene part betaler i den anden parts ejerperiode.
Skæringsdatoen er overtagelsesdagen.
Typiske punkter på en refusionsopgørelse ville være:

  • Grundskyld kommunen
  • Rottebekæmpelse
  • Renovation
  • Haveaffaldsordning
  • Vandafgift
  • Fyringsolie
  • Renter af købssum
  • Ejerskifteforsikring

Som hovedregel er det den af køber eller sælger, der ifølge købsaftalen er bestilt til at afslutte handlen, der også udarbejder refusionsopgørelsen. Som udgangspunkt skal refusionsopgørelsen være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.
Er den endelige refusionsopgørelse i købers favør, vil saldoen blive modregnet i den købssum, som køber har deponeret i sælgers bank.
Hvis opgørelsen er i sælgers favør, skal køber betale sælger beløbet kontant.

For yderligere information omkring refusionsopgørelse, se her.

FAIRHUSSALG: Boligsalg: Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Herning m.v.