Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Før boligsalg


Før et selvsalg

Selvsalg-konceptet er ikke lige velegnet til alle boligsælgere.

Et salg gennem FairHussalg vil kræve et større eller mindre stykke arbejde af jer som sælgere, men med øje for en besparelse på helt op til 150.000 kr., så er det vel en lille overvejelse værd.

Ved boligsalg/selvsalg skal I gøre op med jer selv, om I har lysten og evnerne til selv at fremvise jeres bolig og selv lave forhandlingen med en kommende køber om den endelige salgspris.

Som udgangspunkt kan alle sælge og købe boliger uden nogen form for indblanding af ejendomsmæglere, advokater eller andre rådgivere. Der er dog en række praktiske forhold, man skal have kendskab til, før man begiver sig ud i et selvsalg.

FairHussalg som digital platform
Som led i FairHussalgs konceptet vil et salg med fordel kunne starte med en samtale mellem jer og os over telefonen. Det er vigtig for os, at I fornemmer, at vi er “rigtige” mennesker, der står bag konceptet og er her for at hjælpe jer igennem det videre salg af jeres bolig. I vil, via vores hjemmeside her, blive guidet grundigt igennem salgets etaper, så I er helt klar over, hvad, der skal gøres, hvornår og af hvem. Kommer der løbende spørgsmål, vil vi kunne kommunikere sammen via mail eller pr. telefon.

Vi markedsfører sammen jeres bolig og via vores digitale platform bliver i vejledt gennem hele processen frem til underskrevet købsaftale.

Foto: Markedsføringen og annonceringen af jeres bolig er af største betydning for at processen kan afsluttes med et salg. Derfor er gode digitale fotos, panoramabilleder og evt. videopræsentation vigtige. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med sit præsentationsmateriale og Fairhussalg anbefaler, at I bruger en prof. fotograf. (se under “pris ved boligsalg“)

Plantegning: Det er vigtigt, at en interesseret køber hurtig kan få et overblik over, hvordan boligen er delt op med køkken, stue, værelser osv. Derfor er en plantegning en vigtig del af markedsføringen. (pris ved boligsalg)

Beskrivelse af ejendom:  Det er vigtigt med en levende beskrivelse af jeres bolig for at gøre eventuelle købere nysgerrige. Boligen beskrives ud fra fakta, samt bør have fokus på de positive træk ved boligen. Det er en ide om en drøm, om netop at bo i jeres bolig, vi skal sælge. I kan også vælge at bestille professionelle til at lave en beskrivelse (dem, der også tager billederne).
(Se om beskrivelse af bolig her)

Ejendommen prisfastsættes:  Det er vigtigt, at I finder den” rigtige” pris. Så I får det, som jeres bolig er værd og samtidig ikke skræmmer kommende købere bort.
Vi har nogle gode tips til at finde den ”rigtige” pris. (se yderligere her).

Markedsføring: Så er det tid til at få trimmet boligen og haven, så efterfølgende boligfotos kan præsentere din bolig og vække kommende købers interesse.
Markedsføring af jeres bolig er yderst vigtig, og det er her, FairHussalg virkelig sætter sig i selen for at gøre et godt stykke arbejde. Jeres boligannonce, som I lige har lavet og uploadet på Fairhussalgs hjemmeside, bliver fundamentet for et vellykket salg. Det er her, en nysgerrig kommende køber vil blive præsenteret for jeres bolig første gang, og det er her, en køber typisk vil finde, hvad han behøver for at træffe et valg om at gå et skridt videre i salgsprocessen. Fairhussalg har en bred palet af annonceringsmuligheder og vi anbefaler, at alle sejl sættes ind på at få budskabet om jeres bolig salg så bredt og langt ud som mulig. Udover, at I har jeres bolig oppe på Fairhussalgs hjemmeside, så kan man i vores “Butik” købe et A3 format, som er sat op som en prof. boligannonce. Fuldstændig som den en mægler sætter op i deres vindue. Den vil være perfekt til opslagstavler mange forskellige steder, hvor mange mennesker mødes, eller I kan få den elektronisk og sætte den op på div. “Ting til salg” sider. Et opslag kan også fint hænge i det lokale supermarked, fælles opslagstavler i  boligblokke, m.m. og har tit stor virkning, da det jo handler om at få spredt rygtet om, at jeres bolig er til salg. Vi har en lille annonce (Skabelon) til avisen, som har de nøjagtige mål, der kræves. Vi kan annoncere jeres bolig på Facebook (booste), som er en målrettet søgning.
Derudover arbejder Fairhussalg altid stenhårdt på at få jeres bolig ud til alle vores samarbejdspartnere i landet.

“Til Salg” skilt: Det er tit enkelte midler, der kan være de mest effektive. Ofte er det folk fra nærmiljøet, der er de største potentielle købere og FairHussalg tilråder også, at man som sælger vælger at have et “Til Salg”- skilt i sin have, som forbipasserende kan se.

Samtidigt kan der også i visse tilfælde være sælgere, som gerne vil være mere diskrete og ikke ønsker, at nærmiljøet har kendskab til at deres hus er til salg.
For mere detaljeret information omkring markedsføring af bolig se her.

Ejendomspapirer:  Nedenfor ser I en oversigt over de dokumenter, der skal indsamles for at kunne opfylde jeres oplysningspligt overfor køber, så køber får det bedste fundament for at kunne træffe sit valg om at gå videre med handlen. Nogle af de data fra dokumenterne skal I bl.a. også bruge til jeres boligannonce, f.eks. skal I i BBR finde nøjagtig, hvor mange m2 jeres bolig er på, hvor stor jeres grund er osv.


 Ejendomdatarapport (læs mere her) (bestil her)
BBR informationer. (læs mere her) (hent her)
Tingbogsattest, jeres tinglyste skøde m.m.
– Servitutter. (læs mere og hent her)

Seneste ejendomsskattebillet, samt kvittering for forfalden rate. Se mere her.
Private pantebreve. Se mere her.
Seneste årsopgørelse fra realkreditsinstitut, for indestående realkreditlån, evt. med kontrolkode, samt seneste terminskvitteringer eller kopi af betalingsoversigt fra PBS. (en oplagt opgave for jeres bankrådgiver)
Forsikringspolicer og seneste præmieopkrævninger og kvitteringer for betaling af disse.
Seneste årsopgørelser for forbrugsudgifter (vand, varme, el, gas).
Grundejerforeningens vedtægter (hvis man er medlem af en sådan), senest årsregnskab, samt referat fra de seneste generalforsamlinger.

Tag en økonomisk rådgiver med på råd.
Ved et boligsalg er der mange ting at tage stilling til, både økonomiske og praktiske. Derfor anbefaler FairHussalg generelt, at man har en økonomisk rådgiver med på sidelinjen fra starten. Som oftest er det ens bank eller en revisor.
I dag er det mest almindelige, at køber ikke overtager lånene, men det er jeres ansvar som sælger at sørge for, at lån og hæftelser bliver indfriet. Det er derfor en god ide at kontakte jeres pengeinstitut for at få rådgivning om den bedste løsning for jer. 

Forbered jer på forhandling
Hvis I er parat til at handle lidt om prisen på jeres bolig, så vil det alt andet lige forøge jeres chancer for at få boligen solgt.
Det er vigtigt, at I, inden I giver jer i gang med et salg, kender jeres absolut mindstepris, så I i en evt. forhandling kan virke troværdig.

Det er vigtigt at holde for øje, at en kommende køber vil bruge evt. mangler og misvedligehold ved boligen som mulige forhandlingspunkter, ligeledes vil køber evt. kunne bruge nogle af punkterne i en tilstandsrapport som argument ved en forhandling. Det er vigtigt, I selv har haft disse ting for øje, da boligen blev prissat, eller i det mindste være forberedt på, at sælger vil kunne forhandle om disse punkter. Vær klar på, hvor stort afslag I evt. vil give på boligen.

Hvis jeres udbudspris ikke er til forhandling, vil det være en god ide at have nogle argumenter for, hvorfor prisen er jeres absolutte slutpris og evt. have nogle ting, I kan forhandle med, såsom hårde hvidevare og andet indbo, samt at udbedre eventuelle skader.

Bemærk, da der ikke er tale om en ejendomsmæglerydelse, er vores ydelser og rådgivning ikke omfattet af lov om omsætning af fast ejendom, se yderligere her.

FAIRHUSSALG: Selvsalg/boligsalg i Struer, Lemvig, Skive, Herning og Holstebro m.v.