Skriv : kontakt@fairhussalg.dk

Under boligsalget


Under boligsalget

Nu er din bolig oppe på alle de relevante elektroniske medier og hjemmesider og måske bliver den annonceret i avisen, samt boligpræsentationer er oppe at hænge på opslagstavler relevante steder. Det er nu, det er vigtigt at blive ved med at vedligeholde din bolig ude som inde. En mulig køber kan, som hos en mægler, lade vente på sig og ofte kører en interesseret køber lige forbi huset for at tjekke stedet og området ud. Møder de et hus i forfald med hæk, der ikke er klippet, maling der skaller, rod og ukrudt, der vælter op mellem fliserne, så kan det være nok til, at en mulig køber vender tommelfinger nedad og slet ikke kommer ind og ser boligen.

Købsaftale: Det skal indledningsvis oplyses, at hvis man ikke føler sig hjemme, tryg eller gider bruge tiden på at finde de relevante oplysninger en købsaftale skal indeholde, så har Fairhussalg et samarbejde med en professionel aktør, der kan udarbejde købsaftalen, skøde, samt refusionsopgørelse til en super billig pris (se pris ved boligsalg)

Når en køber er fundet, laves der, på baggrund af køber og sælgers krav til et salg, en hensigtserklæring (købsaftale). Detaljerne i købsaftalen danner, sammen med øvrige dokumenter, der er indsamlet, grundlag for skødet. En købsaftale er handlens centrale dokument. Det er her alle detaljer og aftaler, der er indgået i forbindelse med handlen af boligen, står. FairHussalg har en standard købsaftale, som er bygget op, så den er nem og overskuelig at forstå. (kan købes i vores “net butik”) Sælger udfylder købsaftalen sammen med køber, når en sådan er fundet. I købsaftaledokumentet udfylder I også individuelle vilkår, som I og køber er blevet enige om ved handlen. Det kan f.eks. være, at det er aftalt, at der skal laves nogle reparationer ved boligen inden overtagelsen, om der følger hårde hvidevarer med m.m.
Hvis I ikke helt føler jer hjemme i alle detaljer omkring forholdene vedrørende handlen, så kan I med fordel forberede jer ved at nedskrive på hvilke punkter, I er villig til at give jer lidt, og hvor I ikke er.
I situationen hvor I skal afslutte handlen, og ikke føler jer helt sikre på de dispositioner, I har lavet i forhold til købsaftalen, så anbefaler FairHussalg, at I laver et generelt advokatforbehold. Hvilket vil sige, at handlen bliver betinget af, at sælgers advokat godkender handlen (det er dog som ofte køber, der benytter et sådan advokatforbehold, da køber jo ikke har det samme gennemgribende kendskab til boligen, som sælger har). (læs mere om købsaftale her)

Under selve forhandlingen skal I være forberedt på, at en interesseret køber sikkert vil benytte muligheden for at påpege mangler og negative sider ved jeres bolig, med henblik på at forhandle en lavere pris. Det er vigtigt ikke at lade sig påvirke af dette, da det er en forhandlingstaktik, og i bund og grund lige meget, hvad en nysgerrig køber siger om boligen, bare denne køber den. Som udgangspunkt rådes sælger til ikke at påtage sig nogen istandsættelses-forpligtigelser, men at modregne eventuelle forbedringer ved boligen i købsprisen. På den måde undgår man mellemværender mellem køber og sælger.
Føler man sig på hjemmebane, sikker og kan gennemskue en købsaftale, så kan man med fordel underskrive købsaftalen og få handlen afsluttet.
Af andre punkter i købsaftalen kan nævnes; købspris, overdragelsesdato, data omkring ejendommen, refusion, deponering af udbetaling m.m.

Tinglysning af skødet: Når forhandlingerne er faldet på plads og man er enige om forholdene ved handlen, kan skødet underskrives af begge parter. Dette sker i dag elektronisk. Når skødet er underskrevet, er handlen formel, og boligen har skiftet ejer. Det er også her, sælger får deponerede midler fra køber frigivet. (se mere om tinglysning her)

Hvad forstås ved deponering?
Udbetalingen, som udgør 5% af købssummen, bør deponeres ved underskrivelse af købsaftalen eller senest førstkommende hverdag efter. Deponeringen sker på en skødedeponeringskonto, som er en konto hos jeres bank eller advokat. Kontoen har en klausul, som går ud på, at pengene først kan udbetales til sælger, når der foreligger et underskrevet skøde (elektronisk tinglyst) uden anmærkninger.
Når I som sælger har underskrevet købsaftalen, er I bundet og det er derfor vigtigt, at I kan stole på, at køber er seriøs og har økonomisk evne til at gennemføre handlen. Det sikre I jer ved, at køber deponerer udbetalingen. Hvis køber ikke deponerer det aftalte beløb til den dato, der er aftalt i købsaftalen, er I ikke længere bundet af aftalen og kan sælge til anden side. (læs mere om deponering her)

Købers fortrydelsesret.
Ved fortrydelsesret forstås, at køber har seks hverdage (lørdag tæller ikke som hverdag) til at underrette sælger skriftlig om, at køber trækker sig fra handlen. Ved en sådan fortrydelsesret skal køber betale 1% af købssummen i godtgørelse til sælger. (læs mere om fortrydelsesret her)